Het aantal lopende WW-uitkeringen blijft zowel op provinciaal als op nationaal niveau dalen.

Lees meer

Laagopgeleiden met een WW-uitkering vinden bijna even vaak weer werk als middelbaar- en hoogopgeleiden. Wel hebben zij een grotere kans om terug te...

Lees meer